Για να αποδίδουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…

Επικίνδυνες “παγίδες”, οι συγκεκριμένες πλάκες του πεζοδρομίου. Και επειδή, το κακό δεν αργεί να γίνει, θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή πρέπει να τις αλλάξει καθώς ο καιρός φτιάχνει και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν τη βόλτα τους στην παραλία, περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο.

Προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται και ο τοίχος που βλέπουμε στην τελευταία φωτογραφία. Οι λόγοι, προφανείς…