“Φαίνεται καθαρά η πρόθεση των πολιτικών ηγετών μας να μην εφαρμόζουν το Σύνταγμα αλλά τις πολιτικές εντολές που παίρνουν από τους δανειστές μας…”