Αφού δεν στάθηκε δυνατό να συμφωνήσουν τα κόμματα ή να συναινέσουν σε έναν πρωθυπουργό που θα διενεργήσει τις εκλογές τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει άλλη λύση από το να ορίσει ως πρωθυπουργό έναν από τους τρεις προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας ξεκινώντας από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας…

Και σε συνενόνηση μαζί του και σε επαφή με τα άλλα κόμμματα θα σχηματίσει την εκλογική κυβέρνηση που θα προεδρεύεται από έναν δικαστικό.

Αυτή η κυβέρνηση θα διενεργήσει εκλογές. Οταν σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση θα διαλυθεί η Βουλή κατά τη γνώμη μου αφού πρώτα συνέλθει την Πέμπτη στις 17 Μαϊου και αφού συγκροτηθεί σε Σώμα την Παρασκευή 18 Μαϊου.

Αμέσως μετά μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές εντός 30 ημερών από την Παρασκευή 18 Μαϊου ή το Σάββατο 19 Μαϊου που πιθανόν να διαλυθεί η Βουλή.