Ανακοινώθηκε η λίστα των υποψήφιων βουλευτών του ΚΚΕ στην Κορινθία…

1.ΑΚΑΡΕΠΗ – ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ Χημικός

2.ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Εργάτης, Στέλεχος ΠΑΜΕ, Μέλος 1Σ Σωματείου Φουλγκορ
3.ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Εμπορος
4.ΜΠΡΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ Καθηγητής
5.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ Εμπορος

6.ΤΣΑΡΜΠΟΥ ΦΡΟΣ Ιδιωτ. Υπάλληλος, 1Σ Σωματείου Ιδιωτ. Υπαλλήλων