Μεγάλη η διαφορά του τότε με το τώρα έτσι δεν είναι ? Τώρα οι νέοι του δίνουν και καταλαβαίνει!…

*pineza