ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ- ΕΚΛΟΓΕΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Ο νομός Κορινθίας όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον αλλά και τις παραγωγικές δραστηριότητες (γεωργία, μεταποίηση, κατασκευές, υπηρεσίες) έχει προβλήματα που συνδέονται και με τη γενικευμένη κρίση που η χώρα περνάει αλλά και με τη στρεβλή ανάπτυξη που χαρακτηρίζει τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν αντικείμενο διαλόγου και είναι ανοιχτές στη συμβολή του οποιουδήποτε θέλει να συνεισφέρει. Προϋποθέτουν προφανώς, τη συμβολή όλων μας προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να αλλάξουν την κοινωνία μας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
1. Για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση της γεωργίας
 • Χωροταξικός σχεδιασμός ως άμεση πολιτική προτεραιότητα και καθορισμός χρήσεων γης προκειμένου να ρυθμιστεί η χαοτική κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην παραθαλάσσια Κορινθία.
 • Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ασφαλών για τους καταναλωτές. Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων.
 • Αύξηση των καλλιεργειών κηπευτικών προϊόντων. Δημιουργία ομάδων παραγωγών και οργάνωση κέντρων παραγωγής.
 • Αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών που υπάρχουν στο Νομό ( ΠΕΓΕΑΛ, κρατικό κτήμα Ξυλοκάστρου, κρατικό κτήμα Βέλου και Κονιάρειο. Ινστιτούτο) με σκοπό την ανάδειξη και βελτίωση των καλλιεργειών και την αγροτική έρευνα.
 • Προώθηση των αγροτικών προϊόντων ΟΠΑΠ (προϊόντα ονομασίας προελεύσεως), της βιολογικής γεωργίας και εναλλακτικών μορφών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με πρωτεύοντα ρόλο στους συνεταιρισμούς.
 • Επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.
 • Λειτουργία της Περιφερειακής Αγοράς του Λεχαίου για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων και την παράκαμψη των μεσαζόντων.
 • Λειτουργία του ΑΤΕΙ οινολογίας στη Νεμέα.
 • Ενσωμάτωση του αμπελώνα της Νεμέας στα προγράμματα αναμπέλωσης.
 • Προστασία της ζώνης ΠΟΠ (προϊόντα ονομασίας προελεύσεως).
 • Κανένας επιπλέον φόρος κατανάλωσης στο κρασί.
 • Ενίσχυση της κτηνοτροφίας στο νομό, η οποία αναμένεται να έχει εξαιρετικές προοπτικές .
 • Πάταξη του παράνομου κυκλώματος οινοποίησης και εμπορίας εισαγομένων αγροτικών προϊόντων που βαφτίζονται ελληνικά.
 • Προστασία των υδάτινων πόρων, δημιουργία μικρών τοπικών φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσπευση της κατασκευής του φράγματος στον Ασωπό.
 • Εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του νομού, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • ΄Αμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού (ολοκληρωμένη μελέτη).
 • Μέτρα για την προστασία του Κορινθιακού από την κόκκινη λάσπη και τα βιομηχανικά και αστικά λύματα. Ολοκληρωμένη μελέτη για τη διαχείριση του Κορινθιακού (Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης) ως κλειστού κόλπου (αλιευτικά πάρκα, ζώνες προστασίας).
 • Προστασία της βορειοανατολικής Κορινθίας, για να μη μετατραπεί η περιοχή της των Αγίων Θεοδώρων – Ισθμίων σε νέο «Θριάσιο». Όχι στις αποθήκες χημικών στο Σουσάκι και στην επέκταση των βιομηχανιών που λειτουργούν ήδη στην κορεσμένη περιοχή. Παρατηρητήριο περιβαλλοντικών ρύπων.
 • Προστασία του Γεωθερμικού πεδίου στο Σουσάκι.
2. Έργα υποδομών , υπηρεσίες
 • Άμεση έναρξη των εργασιών στη Νέα Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών-Πύργου.
 • Κατάργηση των διοδίων του Ζευγολατιού (τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής της Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών). Δραστική μείωση της τιμής των διοδίων στον Ισθμό και το Σπαθοβούνι (επαναφορά των τιμών στις τιμές του 2007).
 • Κατασκευή της μαρίνας του Λουτρακίου. Απόδοση πράσινου φόρου από τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας.
 • Επαναλειτουργία των βασικών κρατικών υποδομών στην περιοχή της Νεμέας, του Δερβενίου, του Χιλιομοδίου, του Σοφικού, των Αθικίων. Πρόβλεψη για την προστασία της λειτουργίας των αντίστοιχων υποδομών στο Κιάτο και Ξυλόκαστρο.
 • Ενίσχυση του δυναμικού των αστυνομικών τμημάτων ιδιαίτερα της ορεινής και ημιορεινής Κορινθίας, ώστε να περιοριστεί η παραβατικότητα και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Να επαναλειτουργήσουν τα αστυνομικά τμήματα στις Κοινότητες που έχουν κλείσει.
3. Για τη Δημόσια Παιδεία
 • Καμία επιπλέον συγχώνευση σχολείων στο νομό και επαναλειτουργία των σχολείων που καλύπτουν βασικές ανάγκες εκπαίδευσης και έχουν ήδη κλείσει.
 • Εξασφάλιση της χρηματοδότησης ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο.
4. Για μια Αυτοδιοίκηση πραγματικά στην υπηρεσία των Δημοτών
 • Ολοκλήρωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων του νομού και συντονισμός για ένα ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.
 • Σχεδιασμός Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας.
 • Άμεση λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, η λειτουργία των οποίων θα εναρμονιστεί με το Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Σχέδιο του Νομού.
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε Δήμο του Νομού (διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση). Όχι στα εργοστάσια καύσης και στους δεματοποιητές, που την υπηρετούν.
 • Διαμόρφωση ενός στοχοθετημένου προγράμματος κοινωνικής πολιτικής για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης όπως αυτή εκφράζεται στο νομό.
5. Για την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό
 • Ενιαία προβολή των Αρχαιολογικών Χώρων της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Νεμέας, της Αρχαίας Σικυώνας , του Ηραίου, ώστε να αποτελούν σταθερό πόλο τουριστικής έλξης. Ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων, των κάστρων και των λιγότερο προβεβλημένων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. Οργάνωση προγραμμάτων που να συνδυάζουν τον αρχαιολογικό-πολιτιστικό τουρισμό, τον οικοτουρισμό και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
 • Ανάδειξη του θερμαλισμού και του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων και στη δημοτική ενότητα Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων.