Όπως και να το δεις από χαμηλά ή από ψηλά σε μαγεύει…