Αυτή είναι η ανάλυση του νερού του δικτύου από διαπιστευμένο εργαστήριο που βρέθηκε εξασθενές χρώμιο σε ποσότητα 20μg/l…

Διαβάστε και την έκθεση του εργαστηρίου για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα με το εξασθενές χρώμιο. Και τώρα θα έρθει το ΙΓΜΕ στις 6 Οκτωβρίου να μας πει ότι το εξασθενές χρώμιο είναι βιταμίνη και δεν πειράζει τον οργανισμό μας. Δεν έρχονται καλύτερα να κάνουν καμιά μέτρηση να βρούνε το πρόβλημα από που πηγάζει; Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου θα το έχουμε λύσει μόνοι μας το θέμα. Για βόλτα θα έρθουνε…

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δεσσύλα