ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ……

Μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του Δήμου Κορινθίων για την κοινωνική συνοχή, η Δημοτική Αρχή, μετά την σύγκληση και διεξαγωγή της πρώτης συνάντησης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (Το.Σ.Π.Πα) μεταξύ διαφόρων φορέων του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου αποφάσισε ομόφωνα την ανασυγκρότηση του (Το.Σ.Π.Πα).
Έργο του είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στη περιφέρεια του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και της δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.
Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, είναι ένα όργανο γνωμοδοτικού-συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα διοικείται από δεκαμελές (10) Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84παρ. 2 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89α), στο οποίο θα συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο ή εκπρόσωπό του , οι κάτωθι φορείς :

– Της Ιεράς Μητρόπολης Κορινθίας

– Της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας

– Του Τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ)

– Του «Διόλκου»

– Του Κέντρου Νέων Κορίνθου

– Του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

– Της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων

-Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

-Του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και η θέση των μελών του είναι τιμητική και άμισθη. Τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του παραπάνω Συμβουλίου, καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από την παρούσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.