Έφθασαν στην κυπριακή Βουλή και τα εννέα νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο και αφορούν το πρώτο την ίδρυση ενός εθνικού ταμείου αλληλεγγύης και το δεύτερο επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε παρόμοιες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης…

Το άλλο νομοσχέδιο αφορά την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας με την κυβέρνηση να το ονομάζει εξυγίανση αλλά στην ουσία αφορά όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα “εξυπηρετηθούν” με την εκποίηση περιουσιών. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια πως οι πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή δανείων, θα χάσουν είτε τα σπίτια τους είτε τα αυτοκίνητά τους ή οτιδήποτε παρουσιάζει καθυστέρηση στην αποπληρωμή του δανείου.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ισχυρίστηκε ότι με την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και τον διαχωρισμό από της σε καλή και κακή τράπεζα, 361.000 καταθέτες διασφαλίζουν το 100% των καταθέσεων τους.

Ερωτηθείς για την εκποίηση περιουσιών από την κακή τράπεζα, που θα εφαρμοστεί για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο κύριος Νεοφύτου απάντησε, ότι δεν σημαίνει, ότι επειδή οι υπόλοιπες τράπεζες δεν έχουν σχέδιο εξυγίανσης δεν θα λάβουν και αυτές τα μέτρα τους . Η κακή τράπεζα θα συνεχίσει να εργάζεται και όποιος έχει πει ότι στην κακή τράπεζα μπαίνει εκκαθαριστής τότε έχει άγνοια.

Το ένα νομοσχέδιο αφορά την ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (ΕΤΑ) και το δεύτερο την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά με την ίδρυση ΕΤΑ, το υπουργείο Οικονομικών εισηγείται την ψήφιση του «δεδομένης της έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η Δημοκρατία λόγω του άμεσου κινδύνου κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος». Η ίδρυση Ταμείου με την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης σκοπό έχει να χρηματοδοτεί ή/και να ενισχύει οικονομικώς πιστωτικά ιδρύματα, να προωθεί ή/και να συμβάλλει στην κεφαλαιοποίηση ή/και ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων, ή/και να προωθεί ή και συμβάλλει στη χρηματοδότηση της Δημοκρατίας.

Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από εισοδήματα της Δημοκρατίας από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, από ομόλογα ή/και χρεόγραφα ή/και αξιόγραφα ή/και άλλους τίτλους αξιών, που το Ταμείο εκδίδει και πωλεί από την απόκτηση, διαχείριση ή και διάθεση μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρεία ή άλλου νομικού προσώπου, από δωρεές ή και εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή και νόμιμη δραστηριότητα.

Για το δεύτερο νομοσχέδιο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει τη Βουλή ότι προς αντιμετώπιση της κρισιμότητας της κατάστασης στην κυπριακή οικονομία και μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΚΤ, κρίθηκε επιβεβλημένη, η κήρυξη από τον ΥΠΟΙΚ προσωρινής ειδικής τραπεζικής αργίας, καθώς και η εισαγωγή πλαισίου κανόνων που να ρυθμίζουν παραμέτρους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το νομοσχέδιο αυτό ετοιμάστηκε με τη σύμφωνη γνώμη του κλιμακίου της τρόικας, που βρίσκεται στην Κύπρο.

Σκοπός είναι η ανάθεση εξουσιών στον ΥΠΟΙΚ ή κατά περίπτωση στο Διοικητή της ΚΤ να μπορούν να παίρνουν περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.