Για πρώτη φορά στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις συμπεριλαμβάνεται και η Σταφίδα. Μια αλλαγή άκρως σημαντική για την Κορινθία, αφού πρόκειται για ένα από τα κύρια γεωργικά προϊόντα της περιοχής με ιστορική σημασία και παγκόσμια φήμη….
Η παραγωγή της «Κορινθιακής Σταφίδας» ενισχύεται και προστατεύεται περαιτέρω μέσα από αυτήν την εξέλιξη.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Πίνακας με το σύνολο των προϊόντων που εντάσσονται στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις του 2017 πανελλαδικά.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017 -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΡΥΖΙ

7.811.531 €

ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ

12.000.000 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

3.000.000 €

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.

7.603.500 €

ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ

4.882.207 €

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ *

6.835.089 €

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

2.929.324 €

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

950.000 €

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

6.835.089 €

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

2.929.324 €

ΣΤΑΦΙΔΑ

5.000.000 €

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

4.000.000 €

ΜΗΛΑ

4.000.000 €

ΚΡΟΚΟΣ

500.000 €

ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ *

25.809.281 €

ΦΥΤΙΚΗ

95.085.345 €

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

50.978.015 €

ΒΟΕΙΟ

36.336.635 €

ΕΙΔΙΚΑ

3.380.000 €

ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ

781.153 €

ΖΩΙΚΗ

91.475.803 €

ΣΥΝΟΛΟ

186.561.148 €