Ολοκληρώθηκε το 12 Παμπελοποννησιάκό Ιατρικό Συνέδριο στην Κόρινθο…..
Ένα από τα βασικά καθήκοντα των ιατρών είναι ο συνεχής αγώνας για την κατάκτηση νέων γνώσεων και δεδομένων της επιστήμης που υπηρετούν.

Σκοπός, δεν είναι μόνο η συμμετοχή στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση ή η αναγκαία ενημέρωση σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενης γνώσης, αλλά και η ευκαιρία προβολής και ανάδειξης της προσπάθειας των ιατρών της περιφέρειας, τόσο στο επιστημονικό όσο και στο ερευνητικό επίπεδο.

Στο παρόν πολυθεματικό συνέδριο η από κοινού συνεδρίαση διαφόρων ειδικοτήτων με την πληθώρα διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών, συζητήσεων, εργασιών, δίνεται η δυνατότητα στους συνέδρους όλων των ειδικοτήτων να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τον επιστημονικό τους ορίζοντα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Σωτήριος Δαμασκηνός Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας