Πριν 71 χρόνια οι γερμανοί είχαν κατασκευάσει αυτά τα καταφύγια για λόγους προστασίας των στρατιωτών…

Η πρώτη σήραγγα ήταν γύρω στα 50 μέτρα μήκος και 25 η δεύτερη . Ύψος περίπου 3 μέτρα και βάθος από την επιφάνεια της γης γύρω στα 30 μέτρα. Παρ ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια τα καταφύγια διατηρούνται σε άριστη κατάσταση εκτός από τα σκαλοπάτια που έχουν υποστεί μικροζημιές λόγω των βροχών …