Προβληματισμό προκαλούν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της ALCO για το περιοδικό ZERO αναφορικά με την γνώμη των Ελλήνων για το ευρώ και το μέλλον της Ευρωζώνης…..

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν «πιστεύετε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη και η αλλαγή του νομίσματος σε ευρώ ήταν σωστή ή λανθασμένη απόφαση», το 53% απάντησε «λανθασμένη», το 38% απάντησε «σωστή» και το 9% «δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Στην ερώτηση αν «πιστεύετε ότι η ευρωζώνη θα συνεχίσει να υφίσταται ή όχι», «όχι» απάντησε το 41%, «ναι» απάντησε το 40% και «δεν ξέρω, δεν απαντώ» το 19%.