Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών από τη ΔΕΗ….

Συγκεκριμένα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά, εκτός από τη διατήρηση της έκπτωσης του 15% (εφόσον οι λογαριασμοί και οι δόσεις εξοφλούνται εμπρόθεσμα), προσφέρεται η δυνατότητα ρύθμισης σε 24 μηνιαίες δόσεις για οφειλή έως 1.000 ευρώ, χωρίς προκαταβολή και με την 1η δόση να καταβάλλεται άμεσα. Για οφειλή άνω των 1.000 ευρώ δίνονται δύο επιλογές:

1η : Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή
2η : Άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Άλλα κίνητρα που επίσης θα χορηγηθούν άμεσα είναι η παροχή επιπλέον έκπτωσης 6% σε όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Για τους πελάτες, που την 31.01.2017 θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500 ευρώ θα γίνεται αναστολή πληρωμής του χρέους αυτού μέχρι 31.12.2017 ενώ θα τους χορηγείται έκπτωση 10% στους λογαριασμούς με την προϋπόθεση ότι θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα. Η ρύθμιση αυτή αφορά 1,15 εκατ. πελάτες περίπου με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατ. ευρώ.

Επίσης, παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους πελάτες ρύθμισαν την οφειλή τους εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε. Οι πελάτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα με το τρέχον ποσό της οφειλής με σχετική αίτηση τους μέχρι τις 28.02.2017.
Το νέο πρόγραμμα ξεκινά άμεσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον Μάρτιο του 2017, θα εφαρμοστεί και για τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, το προηγούμενο 9μηνο διακανονίστηκε ποσό 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 75% του συνόλου οφειλών από πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης. Συνολικά 625.000 καταναλωτές ρύθμισαν τις οφειλές τους.