Από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου γίνεται γνωστό ότι από 10-01-2017 και στα πλαίσια του προγράμματος των τακτικών εξωτερικών ιατρείων ξεκίνησε η λειτουργία των παρακάτω Ιατρείων….

Ογκολογικού Εξωτερικού Ιατρείου, με την παρουσία ειδικευμένου Ογκολόγου κάθε Τετάρτη.
Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης κάθε Δευτέρα –Τρίτη-Τετάρτη και Πέμπτη με την παρουσία ψυχολόγου.
Εργαστήριο μελέτης Ύπνου υπό την Επιστημονική Επιμέλεια των ιατρών Πνευμονολόγων του Νοσοκομείου κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα τηλ.:

2741361600-2741361601 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00π.μ έως 14:30μ.μ.