Σας καλούμε στις   27  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα…

ΘΕΜΑ 1ον : «Λήψη απόφασης για την Άμεση ανάθεση  έργου καθαριότητας σε μία (1) ακόμη εργολάβο – καθαρίστρια  με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ),   για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της σχολικής μονάδας του  Γυμνασίου και μέρους της σχολικής μονάδας του Λυκείου Λουτρακίου».

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.