Με ανακοίνωσή του, την οποία παρέδωσε στον πρόεδρο του Δ.Σ. ο Θοδωρής Πέτρου, ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά την ανεξαρτητοποίησή του από την Πρωτοβουλία Πολιτών…

Σε λίγο περισσότερα…