Διαβάστε με μεγάλη προσοχή ποιο είναι αυτό το θέμα…
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΗΡΑΙΟΥ
Λίμνη Ηραίου 12-12-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Κατημερτζή Αργυρώ

Θέμα: Λύματα αποχετεύσεων εντός της Λίμνης Ηραίου (Βουλιαγμένης) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Είμαστε ένας νεοσυσταθείς σύλλογος κατοίκων, παραθεριστών και φίλων της Λίμνης Ηραίου (Βουλιαγμένης), με σκοπό την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνης και την διατήρηση του φυσικού της κάλους.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι στη Λίμνη παροχετεύονται λύματα λόγω ανυπαρξίας άλλου κατάλληλου αποχετευτικού συστήματος, ιδιωτικού η δημοσίου. Το έχουμε διαπιστώσει δυστυχώς από προσωπικές εμπειρίες καθώς έχουμε παρατηρήσει πολλοί από εμάς τα νερά της Λίμνης να είναι βρόμικα από πυκνά λύματα οχετών, που σιγά σιγά μετά από μερικές ημέρες διαχέονται τελικώς στο νερό της Λίμνης και δεν είναι πλέον αντιληπτά με το μάτι.

Παράλληλα η Λίμνη επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι υπάρχουσες αποχετεύσεις δεν έχουν τις εκ του νόμου προδιαγραφές ώστε να μην μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα με άμεσο βέβαια αποδέκτη την Λίμνη.

Είναι προφανές ότι τίθενται από όλα τα ως άνω εκτεθέντα θέματα, πλέον όχι μόνο σοβαρής περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά και εξαιρετικοί κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Παρακαλούμε πολύ να προβείτε άμεσα σε ελέγχους, που είναι απαραίτητοι προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των υγειονομικών όρων, και να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας και το αποτέλεσμα αυτών.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και διευκρίνηση και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση σας στις ως άνω γνωστοποιήσεις μας.

Μετά τιμής εκ μέρους του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Λίμνης Ηραίου

Η Πρόεδρος.

1. Η διάθεση των λυμάτων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς υποχρεωτικά στο δίκτυο υπονόμων του δήμου ή της κοινότητας ή, αν δεν υπαρχει τέτοιο δίκτυο σε σηπτική δεξαμενή και απορροφητικό βοθρο ή σε στεγανή δεξαμενή ή όπως αλλιώς ορίζουν οι σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις και γενικά η σχετική νομοθεσία και οπωσδήποτε κατά τρίπο απόλυτα υγιεινό και , γενικότερα, ικανοποιητικό και αισθητικά αποδεκτό για το περιβάλλον.

2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λυμάτων καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών επιφανειακά στους δρόμους, στις αυλές και γενικά σε ακάλυπτους χώρους, καθώς και σε δημοτικούς ή κοινοτικούς υπονόμους, που προορίζονται για την απομάκρυνση μόνον των νερών της βροχής.

3. Στα στόμια των αποχετευτικών αγωγών των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα υπάρχουν υδραυλικοί σίφωνες.

4. «Ειδικά σε περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα για την συλλογή, επεξεργασία και τελική διάθεση των λυμάτων θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Ε1β/221/65(ΦΕΚ 138/65 τ.β΄) Υγειονομική Διάταξη και στις διατάξεις περί προστασίας Θαλασσίου περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».(προσθ. από την υπ.αριθμ. Υ1β/5628/94ΦΕΚ 760 Β΄αποφ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).