Το Loutrakiblog.gr δεν δημοσιεύει απωλεσθέντα αντικείμενα. Εδώ κάνουμε μια εξαίρεση, διότι όπως μας παρακάλεσε η αναγνώστρια, το κόσμημα έχει κυρίως συναισθηματική αξία γιαυτό και δίνει αμοιβή σε όποιον το έχει βρει…

Στα εγκαίνια του Πενυματικού Κέντρου Περαχώρας έχασε το βραχιόλι της. Επειδή έχει μεγάλη συναισθηματική κυρίως αξία για κείνη, παρακαλεί όποιον το έχει βρει να επικοινωνήσει μαζί της στο τηλ 698 3724453. Δίνεται αμοιβή