Από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στο δήμο Κορινθίων κ. Β. Νανόπουλο αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η Συμμαχία Πολιτών, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων της 23.1.2017, επανέφερε  – προ ημερησίας διάταξης –  το θέμα των  υπερβολικών χρεώσεων νερού με ευθύνη της ΔΕΥΑΚ, και επανέλαβε την πρόταση μας για…

α) χρέωση,όλων των παλαιών οφειλών από το 2013 και μετά,με την ελάχιστη τιμή.

β) συμψηφισμό όλων  των μέχρι σήμερα πληρωμών, που έχουν γίνει σε υψηλότερη τιμή.

γ) μείωση – σύμφωνα με τη νομοθεσία – του τιμολογίου στην περιφέρεια του δήμου, όπου  δεν παρέχεται  διυλισμένο πόσιμο νερό.

Ζητήσαμε ενημέρωση για την απόφαση του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ,  παρ’ όλο που δεν ήταν καν θέμα της ημερήσιας διάταξης σε αυτό.

Έχουμε ήδη ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΔΕΥΑΚ και δεν μας έχουν παραδοθεί ακόμα, ώστε να δούμε εάν αποφασίστηκε η διόρθωση του τελευταίου λογαριασμού ή όλων των παλαιών οφειλών και πότε θα γίνει ο συμψηφισμός με τα ήδη πληρωθέντα. Η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι υπάρχουν προβλήματα με τη μηχανογράφηση της ΔΕΥΑΚ, και γι’ αυτό το λόγο οι διορθώσεις θα καθυστερήσουν, καθώς και ότι οι συμψηφισμοί θα γίνουν σταδιακά, χωρίς όμως να δοθεί καταληκτική ημερομηνία.

Για όλα τα παραπάνω, περιμένουμε να δούμε ενημέρωση των δημοτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ και βεβαίως θα χαιρετήσουμε την αποδοχή της πρότασης μας εφόσον αυτή υλοποιηθεί στο σύνολό της,  στο άμεσο μέλλον.

Για το αίτημα  των εργαζομένων στην καθαριότητα με σύμβαση το 2016 για  επαναπρόσληψη,το οποίο η πλειοψηφία απέρριψε, η Συμμαχία Πολιτών ψήφισε θετικά ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει την παράταση των συμβάσεων μέχρι την 31.12.2017, και τον οποίο εφαρμόζουν όλοι οι δήμοι της χώρας πλην τεσσάρων. Ένας από αυτούς τους δήμους είναι και ο δήμος Κορινθίων. Καλέσαμε την πλειοψηφία να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και την Κεντρική Ένωση Δήμων ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της πληρωμής των μισθών των εργαζομένων καθώς και η χρηματοδότηση τους,  κάτι που έτσι και αλλιώς θα γίνει για όλους τους δήμους της χώρας.

Καταψηφίσαμε την μίσθωση της δημοτικής αγοράς της πόλης της Κορίνθου σε ιδιώτη, και την υπενοικίαση από εκείνον των χώρων σε άλλους επιχειρηματίες, που ψήφισε η πλειοψηφία. Η δική μας πρόταση είναι η ανάπλαση από το δήμο της δημοτικής αγοράς, διατηρώντας την παραδοσιακή μορφή του κτιρίου  και η ανάδειξη του σε πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών στο κέντρο της πόλης. Ένα πολυκέντρο με χώρους αναψυχής, πολιτισμού, εστίασης και εμπορίου που θα απευθύνεται σε όλους τους δημότες και θα έδινε έναν νέο χαρακτήρα με την απαραίτητη τόνωση στην περιοχή,  και που θα βοηθούσε να αξιοποιηθούν τα πολλά άδεια  καταστήματα στην περιοχή…»