Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) την 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης…

1.Εισήγηση για κατανομή ποσού #46.300,00# € προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Α’ κατανομή έτους 2017).

2.Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

3.Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

Όσον φορά το 2ο & το 3ο θέμα, τα απολογιστικά στοιχεία βρίσκονται στη διάθεσή σας στο Γραφείο Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας (αρμόδια κα Δημοπούλου, 2ος όροφος του κτιρίου του Δημαρχείου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.

Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ