Με απόφαση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ευσταθίας Σπυροπουλου, ασκήθηκε αναίρεση υπέρ του νόμου στην απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (2013), η οποία επί της ουσίας δέχθηκε ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι ο διαχειριστής 600 δισ. δολλαρίων, που έχουν κατατεθεί σε αλλοδαπή τράπεζα επενδύσεων…

Συγκεκριμένα με την εν λόγω απόφαση απαλλάχθηκε από το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων ο Αρτέμης Σώρρας και ο συνεργάτης του γιατρός Μανώλης Λαμπράκης για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Στην απόφαση δεν ασκήθηκε έφεση και τελικά κατέστη αμετάκλητη. Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ευσταθίου Σπυροπούλου, άσκησε αναίρεση υπέρ το νόμου καθώς κρίθηκε ότι η επίμαχη απόφαση έχει ελλειπή αιτιολογία και κάνει εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στο αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Εάν η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κάνει δεκτή την αναίρεση, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται.

Τι έλεγε η απόφαση :  Το Δικαστήριο εξετάζοντας το θέμα της διασποράς των ψευδών ειδήσεων δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, εάν δηλαδή όντως υπάρχουν αυτά τα χρήματα, αλλά αρκέστηκε στις μαρτυρίες που δόθηκαν ενώπιον του και στο σκεπτικό του υπογράμμιζε ότι: «Στην υπό κρίση περίπτωση αποδείχθηκε, ότι ο πρώτος κατηγορούμενος [Αρτέμης Σώρρας], δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου, τυγχάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού, ύψους εξακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων (600.000.000.000), που ανήκει σε αλλοδαπή εταιρία επενδύσεων, με την επωνυμία “RedPantherLimited”, που εδρεύει στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Το ποσό αυτό έχει ενσωματωθεί σε έξι (6) διεθνή γραμμάτια του αμερικανικού ταμείου, ονομαστικής αξίας, εκάστου, εκατό δισεκατομμυρίων δολαρίων (100.000.000.000), λήξεως το μήνα Αύγουστο του έτους 2014, τα οποία έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστωση και χορηγία της Ελληνικής Δημοκρατίας.».