Αύριο Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 22:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης των Γενικών μας Συνελεύσεων, προκηρύσσει 24ωρη Προειδοποιητική Απεργία με μοναδικό αίτημα…

την ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ.

Κατά την διάρκεια της 24ωρης απεργίας, ορίζονται ως προσωπικό ασφαλείας το σύνολο των εργαζομένων στα τμήματα Συντήρησης, Ασφάλειας και Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης.

Είναι πλέον προφανές ότι οι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έδωσαν προτεραιότητα στη διάσωση της εταιρείας έναντι των δικών τους ατομικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η υπομονή και η ανοχή του προσωπικού μόλις έλαβε τέλος…