Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές μπαίνουν στο στόχαστρο των τραπεζών, οι οποίες εντείνουν τη «μάχη» για τον περιορισμό των «κόκκινων» δανείων….

Σύμφωνα με πληροφορίες του Εθνους το επόμενο διάστημα περισσότεροι από 50.000 δανειολήπτες θα λάβουν εξώδικα για την εξόφληση του συνόλου της οφειλής τους προς τις τράπεζες εντός τριών ημερών, αφήνοντας ωστόσο «παράθυρο» για κάποιου είδους ρύθμιση.

Στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και σε πρώτη φάση ειδοποιούνται οι δανειολήπτες που δεν έχουν πληρώσει δόσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 720 ημερών.

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο της προσπάθειας για περιορισμό των «κόκκινων δανείων» οι τράπεζες απευθύνονται και σε όλους τους δανειολήπτες με «κόκκινες « οφειλές καλώντας τους να ρυθμίσουν τα δάνειά τους και προσφέροντας λύσεις περισσότερο ελαστικές από ό,τι στο παρελθόν, αφού το ζητούμενο είναι η επιστροφή στην κανονική αποπληρωμή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από τα καθυστερούμενα δάνεια και μέσα στις προθεσμίες και τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τον SSM.

Οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2019 να έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 40 δις. ευρώ, δηλαδή στα 66,7 δις από τα 106,9 δις. ευρώ που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο