Το Άγιο Φως, ας φωτίζει τις καρδιές μας και ας μας δίνει ελπίδα για το αύριο…
Αθανάσιος Παπαθανασίου….