Πραγματικά θάλασσα για να την πιείς στο ποτήρι σήμερα…