Ο Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με το υπουργείο εργασίας κατάφερε να έχει επιπλέον 26 θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας για 8 μήνες σε σχολικά συγκροτήματα ως υπαλλήλους γενικών καθηκόντων και ως σχολικούς βοηθούς…