Εγκρίθηκε η πρόσληψη έξι (6) επιπλέον Ειδικευμένων Επικουρικών Ιατρών για το νοσοκομείο Κορίνθου…

Οι έξι (6) θέσεις αφορούν:
·        ένα (1) παθολόγο για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για 3 έτη
·        ένα (1) καρδιολόγο ομοίως για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για 3 έτη
·        ένα (1) ορθοπεδικό για 2 έτη
·        ένα (1) αναισθησιολόγο για 2 έτη
·        ένα (1) ακτινολόγο για 2 έτη και
·        ένα (1) παθολόγο για το παθολογικό τμήμα για 2 έτη.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν άμεσα να υποβάλουν σχετική αίτηση στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Με τις πιο πάνω προσλήψεις ο αριθμός (μονίμων και επικουρικών) ιατρών που προσλήφθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου διαμορφώνεται ως εξής:
§  επτά (7) μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. Επίσης αναμένονται άλλοι τέσσερις (4) ειδικευμένοι.
§  εννέα (9) ειδικευμένοι επικουρικοί ιατροί.Αναμένονται επιπλέον οι έξι (6) επικουρικοί που αναφέρονται πιο πάνω.
§  δύο (2) ειδικευμένοι ιατροί από ΚΕΕΛΠΝΟ για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αναμένεται ένας (1)ακόμα ειδικευμένος ιατρός.

Η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων από το νοσοκομείο Κορίνθου υπηρεσιών,συνεχίζεται.

                                                                Για τη Διοίκηση του Γ.Ν.Κορίνθου
                                                                                     Η Διοικήτρια

                                                                                  Καλομοίρη Δημ.