Θέμα: ”Στρατηγική αντιμετώπιση δυσκολιών”….

Δευτέρα 1η Μαΐου ώρα προσέλευσης 19.00

Καφενείο ¨Το Δημαρχείο¨

Ελ. Βενιζέλου 49 Λουτράκι

Τηλ. 27440 66288

Χρήστος Ντούσικος