Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 3 ΜΑΪΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:00μ.μ…
σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού παραχωρούμενων χώρων όπισθεν κτιρίου ξενοδοχείου “PLAZA” κατόπιν αιτήσεων των Βαλσαμά-Παπανανία Ελένης και Κοντη Νικολάου.

2. Επιλογή τράπεζας για τις συναλλαγές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας.

3. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 βάσει των στοιχείων της 31/12/2016.

Κοινοποίηση

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ