Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017, οι τρεις βουλευτές Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησαν συνάντηση με την Πρόεδρο των ΕΛΤΑ, κ. Φρόσω Σταυράκη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, για ζητήματα που αφορούν στα ΕΛΤΑ Κορινθίας….

Η συνάντηση αυτή ήρθε σε συνέχεια της σύσκεψης που είχε προηγηθεί με υπηρεσιακά στελέχη και εργαζομένους/ες των ΕΛΤΑ Κορινθίας, καθώς και των λοιπών ενεργειών των βουλευτών κατά το προηγούμενο διάστημα.

Καταρχάς, τέθηκε από τους βουλευτές το ζήτημα της στελέχωσης των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Κορινθία και η Πρόεδρος, κ. Σταυράκη, τους ενημέρωσε για τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από το νέο προγράμμα συμβασιούχων – το οποίο γίνεται προσπάθεια να προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα – την εναλλακτική θητεία των αντιρρησιών συνείδησης, κ.α.

Στη συνέχεια, η Διοίκηση παρουσίασε στους βουλευτές το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα των ΕΛΤΑ, που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα και ολοκληρώθηκε, το οποίο επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην Κορινθία, εφαρμόζεται πλέον το αυτοματοποιημένο σύστημα σε απομακρυσμένα καταστήματα, όπως της Γκούρας, του Δερβενίου, κλπ.

Επίσης, η Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ αναφέρθηκαν στην ανάγκη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και του δικτύου των καταστημάτων πανελλαδικά, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών, γεωγραφικών και οικονομικών κριτηρίων.

Τέλος, συζητήθηκε η συμμετοχή των ΕΛΤΑ στην αγορά ως νέου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει το τιμολόγιο των ΕΛΤΑ στους καταναλωτές.

Η συνεχής συνεργασία, που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Διοίκησης των ΕΛΤΑ και των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ήδη αποδώσει καρπούς και καταδεικνύει την βούληση και των δύο πλευρών να επιλύσουν πρακτικά ζητήματα και να συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση των ΕΛΤΑ στην Κορινθία.

Κόρινθος, 04.05.2017
Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας