Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…

 1.Συζήτηση – ενημέρωση επί αιτήματος πολιτών.

 2.2η μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 3.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 60/2017 Α.Δ.Σ., περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση των 5ου, 6ου, 7ου & 8ου τμηματικών προϋπ/σμών της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης (προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών).

 4.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων”.

 5.Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

 6.Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (πρώην ΣΑΤΑ), για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017, και κατανομή του.

 7.Αποδοχή ποσού #46.300,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (B’ κατανομή έτους 2017) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

 8.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 9.Mετατόπιση πίλαρ δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Πλ. 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι.

 10.Xορήγηση ή μη στον κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Γεώργιο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ. 302 στην περιοχή “Λειβαδάκι” στο Λουτράκι.

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
               
      ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης