Βάσει της νέας εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα υποστούν….

– Όσοι μισθωτοί είχαν μεικτές αποδοχές πάνω από 840 ευρώ το μήνα

– Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες με μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα πάνω από 840 ευρώ, το προηγούμενο της αίτησης έτος

– Οι ασφαλισμένοι σε τράπεζες και ΔΕΚΟ αλλά και ειδικές κατηγορίες (ηθοποιοί, μουσικοί, προσωπικό εδάφους αεροπορικών εταιρειών και ιπτάμενοι). Αυτοί, μάλιστα, θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση άνω του 20% του τελευταίου μισθού τους για κάθε μήνα εξαγοράς.

– Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δύο δουλειές θα επιβαρυνθούν επιπλέον

Αντίθετα, από τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις απαλλάσσονται όσοι μισθωτοί είχαν τελευταίο μεικτό μισθό έως 850 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα.

Από την άλλη πλευρά, για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που υποβάλλουν το 2017 αίτηση συνταξιοδότησης, η επιβάρυνση θα είναι 10% επί του τρέχοντος μισθού τους αντί 6,67% που ήταν έως τώρα. Ωστόσο το κόστος αυτό θα αυξάνεται σταδιακά έως το 2020, οπότε και θα «κλειδώσει» στο 20% του τρέχοντος μισθού.

Σημειώνεται, εξάλλου, πως στο Δημόσιο μπορούν να αναγνωριστούν έως και 12 πλασματικά έτη, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι και επτά έτη.

Παράλληλα, με τη νέα εγκύκλιο, καταργείται η ειδική έκπτωση 50% για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας.

Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος οι ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους πλασματικούς χρόνους του νόμου 3996 του 2011 – χρόνοι παιδιών, γονικής άδειας, επιδότησης λόγω ασθενείας ή ανεργίας, εκπαιδευτικής άδειας, σπουδών, κύηση ή λοχεία, μαθητείας κ.α. Κατά τα λοιπά οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι μένουν ως έχουν και αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι 12/5/2016 αντιμετωπίζονται με το παλιό καθεστώς.

Αν πληρωθεί όλο το ποσό της εξαγοράς εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Προσοχή, η έκπτωση ισχύει για κάθε πλήρες έτος. Δηλαδή για εξαγορά 3 ετών και 11 μηνών η έκπτωση είναι 6%. Το κόστος εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας έως και διπλασιάζεται καθώς καταργείται η ειδική έκπτωση 50% που ίσχυε μέχρι 12/5/2016 για όσους θεμελίωναν από 1/1/2015 και μετά.