Στο παρακάτω βίντεο θα μας δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μπαταρία χρησιμοποιώντας κέρματα. Ναι καλά ακούσατε…
Η διαδικασία δεν είναι πολύ δύσκολή!   Δείτε το βίντεο :