Διαβάστε την αγγελία, το αντικείμενο της θέσης εργασίας, τα επιθυμητά προσόντα και πώς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη θέση…

Το Ξενοδοχείο «Galaxy» στο Λουτράκι Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα η θέση εργασίας αφορά…

Αντικείμενο θέσης εργασίας:

Καμαριέρα
(θέση μερικής απασχόλησης με ικανοποιητική αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη)

Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Εάν σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας τηλεφωνικά στο 27440 28282 ή με email στο info@hotel-galaxy.net

Περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο:
https://www.facebook.com/GalaxyHotel