Συνεχίζεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου με την έγκριση για προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ,…
για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η έγκριση δόθηκε με την με αριθμ. Α2α/Γ-Π/52747/12-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παύλου Πολάκη.

Η σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Με την κάλυψη των τριών (3) αυτών θέσεων, επιβεβαιώνεται η προσπάθεια ενδυνάμωσης των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και παροχής πληρέστερων υπηρεσιών στους πολίτες.

                                                        Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κορίνθου
                                                             
                                                                           Καλομοίρη Δημ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ  24-07-2017
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γραφείο Διοίκησης