Σας ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τριών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ,ειδικότητας ….
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ) στον εισαγωγικό βαθμό Εβ΄ , ξεκινάει την 03 Αυγούστου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 22 Αυγούστου 2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) (προθεσμία είκοσι (20) ημερών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ολόκληρη η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ με το ειδικό έντυπο Αίτησης-Δήλωσης και δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις, αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου μας www.hospkorinthos.gr.
                                                     
                                                        Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κορίνθου
                                                               
                                                                           Καλομοίρη Δημ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ  31-07-2017
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γραφείο Διοίκησης