Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 19:30 για συζήτηση , για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:..

1) Συζήτηση αναφορικά με φημολογούμενες εργασίες κατασκευής Βιομηχανικών αποθηκών εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου μας.

2) Σχετικά με κοπή δέντρων στη Δημ. Κοιν. Ισθμίας με σκοπό την πρόσβαση σε ιδιόκτητες εντός σχεδίου εκτάσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Κοινότητας Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ