Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες των συνεργείων του Δήμου υπό την επίβλεψη του Αντιδήμαρχου Πολεοδομίας κ. Κων/νου Παντελέου..
Η παιδική χαρά στο Πάρκο Δεξαμενής Λουτρακίου θα είναι έτοιμη σε λίγο να υποδεχτεί τα παιδιά !

Οριοθέτηση πεζοδρομίου από τη Χατζοπούλου έως το Γυμνάσιο για την ασφαλή διέλευση των πεζών

Τοποθέτηση ξύλινων κάγκελων γύρω από την παιδική χαρά

Τοποθετούνται ξύλινα κάγκελα για την προστασία και ασφάλεια των παιδιών
Η είδοσος (θα τοποθετηθεί και πόρτα) από τη μεριά του πάρκου