Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,..
καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της κατεύθυνσης (http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2017/).

Η εκτυπωμένη αίτηση και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 24 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, ή με συστημένη αλληλογραφία

 (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ή  Σεπτεμβρίου 2017),

ή με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία (Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)»

Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα.

Πληροφορίες: τηλ. 27210-65119, 65128,

e-mail: class-phil@uop.gr,  ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας:  class-phil.kalamata.uop.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ