Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους μελισσοκόμους της ΠΕ Κορινθίας ότι:..

ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ (Καν. ΕΕ 2015/1366)
Το σύνολο των μελισσοκόμων της ΠΕ Κορινθίας υποχρεούνται από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και για τα επόμενα έτη να καθορίζουν και να δηλώνουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τον αριθμό των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση με την συμπλήρωση και κατάθεση σχετικής αίτησης – δήλωσης. Διαφορετικά θα αποκλείονται από τα επιδοτούμενα προγράμματα αντικατάστασης και μετακινήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες:
ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Γ. Παπανδρέου 24 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ.: 27410 81086