Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7:00μ.μ…
σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.

2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.

3. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

4. Εξέταση αιτήματος Κόντη Νικόλαου περί μείωσης τιμής ανταλλάγματος λόγω μικρότερου χώρου εκμετάλλευσης από το παραχωρούμενο με την υπ΄ αριθμ. 38/17 ΑΔΣ.

5. Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 51,06τ.μ., για το έτος 2017.

6. Εξέταση αιτήματος της ATHENS HAPPY TOUR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για επανεξέταση της 26/17 ΑΔΣ.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ