Ολοκληρώθηκε το Αναπτυξιακό Συνέδριο στο Επιμελητήριο Κορινθίας με συμμετοχές, απουσίες, ομιλίες αξιόλογες, κάποιες αντιφατικές, αλλά και αρκετούς μονολόγους…

Ακούσαμε προτάσεις, θέσεις, προτροπές, αλλά για την επόμενη μέρα τι ;;;

Πώς θα ξεπεράσουμε τα προσωπικά, επαγγελματικά, παραταξιακά και κομματικά ζητήματα και να μιλήσουμε για υλοποίηση και για αποτέλεσμα;

Πώς θα κάνουμε τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες να έρθουν στο επιμελητήριο; Όλοι διαπιστώσαμε, αυτές τις μέρες, τη μεγάλη απουσία τους.

Πώς θα πάμε αύριο να ζητήσουμε τη ψήφο τους, αφού μέχρι τώρα, ούτε τους ρωτάμε ούτε και τελικά τους αφορούν όσα γίνονται στο Επιμελητήριο; Συμμετείχαν κάποιοι επιχειρηματίες την πρώτη μέρα, που δυστυχώς έφυγαν νωρίς, και τις επόμενες μέρες δεν ξαναήρθαν.

Πού ήταν οι εισηγήσεις για την επιχειρηματικότητα ;

Πού ήταν οι υγιείς επιχειρήσεις του τόπου μας να παρουσιαστούν και να γίνουν το καλό παράδειγμα ;

Πού ήταν οι νεοφυείς επιχειρήσεις να μιλήσουν για την ιδέα τους, για το πώς διαπρέπουν ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό ;

Πώς γίνεται να μιλάει το Επιμελητήριο για ανάπτυξη χωρίς να περιλαμβάνει την επιχειρηματικότητα ως βασικό μοχλό σχεδιασμού αλλά και υλοποίησης των έργων ;

Πώς γίνεται στο Επιμελητήριο να μιλάμε με όρους πολιτικούς, τεχνικούς,  ακαδημαϊκούς, με  «γλώσσα ξύλινη», συχνά θεωρητική, μερικές φορές μη κατανοητή, και να μη καταλήγουμε σ’ ένα συμπέρασμα το οποίο θα μας οδηγήσει στο αποτέλεσμα ;

Επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, ο δρόμος είναι ένας, η συμμετοχή μας.

Αφού δε μας καλούν και δε μας υπολογίζουν στο σχεδιασμό τους, πρέπει να βγούμε μπροστά, να παρουσιάσουμε την πραγματικότητα που μόνο εμείς ζούμε καθημερινά στις δουλειές μας, να προβάλλουμε  τις δικές μας προτάσεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κλείσει ο κύκλος.

Να δηλώσουμε παρόν και να συνεργαστούμε για να φέρουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή την υλοποίηση προτάσεων, στόχων, οραμάτων, αλλάζοντας το κλίμα της αγοράς και τη ψυχολογία, γιατί οικονομία και αγορά είναι ψυχολογία.

Δημήτρης Ραψωματιώτης

Υποψήφιος  Πρόεδρος  Επιμελητηρίου  Κορινθίας