Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
προγραμματίζει τον Οκτώβριο την έναρξη μιας σημαντικής μαθητικής δράσης..

Η δράση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια
της δημοτικής διαδικτυακής πλατφόρμας
ανακύκλωσης www.followgreen.gr/loutraki, με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της
Σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση.
Στο πλαίσιο αυτής της
πρωτοβουλίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ανακυκλώνουν σε ειδικούς κάδους οι
οποίοι θα τοποθετηθούν στα σχολεία του Δήμου. Η επίδοση του κάθε σχολείου θα
καταγράφεται στη δημοτική πλατφόρμα, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα δωρεάς πόντων
από τους γονείς στο σχολείο των παιδιών τους.
Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων θα επιβραβεύσει όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους στην
πρωτοβουλία αυτή, ενώ παράλληλα στα πρώτα θα δοθούν χρηστικά δώρα.
Περιμένουμε να στηρίξετε όλοι την
προσπάθεια αυτή εκφράζοντας την περιβαλλοντική σας ευαισθησία και ενισχύοντας
ταυτόχρονα την προσπάθεια του κάθε σχολείου προσφέροντας πόντους επιβράβευσης.
Στη σελίδα ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θα
ανακοινωθούν περισσότερα σχετικά με την έναρξη του διαγωνισμού.
Γραφείο Τύπου