Η τελευταία περίοδος για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ είναι μέχρι τις 11 Σεπτ 2017….
Μπορείτε (ως κηδεμόνας ή ενήλικας) να την πραγματοποιήσετε μόνοι σας από το σπίτι, στον ιστότοπο https://e-epal.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό που κάνετε τη φορολογική δήλωση στο TAXIS..

Εναλλακτικά μπορείτε να έρθετε στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου με τους κωδικούς αυτούς, για να σας βοηθήσουμε από κοντά.

Στο 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ λειτουργούν οι τομείς :

Γεωπονίας, Μηχανολογίας και Πληροφορικής

Καλή νέα σχολική χρονιά!

https://e-epal.minedu.gov.gr/#/