Ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής σχολιάς 2017-18 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09.30..

Οι μαθητές της A’ Λυκείου την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα επιλογής που θα παρακολουθήσουν.

Οι μαθητές της Β’ Λυκείου την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλώσουν την ομάδα προσανατολισμού που θα ακουθήσουν.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλώσουν την ομάδα προσανατολισμού που θα ακουθήσουν και το μάθημα επιλογής που θα παρακολουθήσουν.