Δελτίο Τύπου
Προσωρινός Αποκλεισμός των νότιων και εν συνεχεία των βόρειων κλάδων του Κόμβου Σελιανιτίκων του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Πατρών για εργασίες ασφαλτικών..

Από την Πέμπτη 07/09/2017 έως το Σάββατο 09/09/2017 το αργότερο, θα αποκλειστούν αρχικά οι νότιοι κλάδοι (εξόδου της κατεύθυνσης από Πάτρα και εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα) του Κόμβου Σελιανιτίκων και εν συνεχεία μόλις αρθεί ο ανωτέρω αποκλεισμός, θα αποκλειστούν οι βόρειοι κλάδοι (εξόδου της κατεύθυνσης από Αθήνα και εισόδου στην κατεύθυνση προς Πάτρα) του Κόμβου Σελιανίτικων του αυτοκινητοδρόμου της Κορίνθου-Πατρών.

Καθ’ όλη τα διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών  η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τους όμορους κόμβους Ρίου και Δυτικού Αιγίου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχηματικά διαγράμματα, ενώ η κυκλοφορία επί του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις δεν επηρεάζεται και θα λειτουργεί κανονικά.