Ο Θανάσης Ζόγκας, Μηχανολόγος του Spa εξηγεί πως περιορίστηκαν οι δαπάνες της επιχείρησης..