Οι χημικές τουαλέτες κόστισαν 15.388,40 ευρώ ..

Δείτε εδώ και εδώ  (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)